PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s.
Kontakt :
Mail: prumstav@prumstavsteti.cz
Telefon: 416 813 683

AKTUÁLNĚ: 15. května 2015
Představenstvo společnosti PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s
svolává valnou hromadu
která se bude konat dne 17. června 2015 v 12.30 hodin v zasedací místnosti administrativní budovy PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s. na adrese Štětí, Cihelná 777
více informací